Γράψτε οτι σας αρέσει, και στις δύο πλευρές.

Χρυσ