Χρυσή βέρα K18, μέγιστο ύψος 4 mm - ελάχιστο ύψος 2mm, πλάτος 4mm.

Ptychosi

1.258,00 €